Smluvní podmínky

PRAVIDLA ÚHRAD A STOREN PLATNÁ PRO LETNÍ TÁBORY 2020

Splatnost:
  • Splatnost úhrady letních příměstských táborů je 31. 3.2020.
  • Splatnost pobytových táborů je 30. 4. 2020.
  • V případě nedodržení termínu rezervace zaniká.
Storno poplatky z táborů se stanovují následovně:
  • 30 - 60 dnů před zahájením ve výši 25%
  • 14 - 29 dnů před zahájením ve výši 50%
  • 4 - 13 dnů před zahájením ve výši 80%
  • 3 - 0 dnů před zahájením ve výši 100%
 
  • Poskytovatel může v podmínkách konkrétního tábora nebo akce stanovit storno poplatky odlišně.
  • Vratky v případě předčasného ukončení smluvního vztahu z vážného důvodu (nemoc podložená lékařskou zprávou) jsou posuzovány individuálně na základě rozhodnutí ředitelky organizace.
  • Storno poplatky se neuplatňují v případě, že účastník zajistí náhradníka.