Informace

Ve školním roce 2020 / 2021 opět otevíráme širokou paletu kroužků.

Naleznete tradiční oblíbené kroužky, zařazeno je též i několik novinek.
Seznam je stále živým materiálem. Další kroužky mohou přibývat.

V průběhu letních prázdnin je přihlášení možné p
omocí on-line přihlašovacího systému na těchto stránkách, nebo omezeně i osobně ve Smetance.

Technická podporu získáte na mt: 773 919 175

Děkujeme a těšíme se nový školní rok 2020/2021
Vaše Smetanka