Dětský klub a letní příměstské tábory ve Smetance

Dětský klub a letní příměstské tábory ve Smetance

Dětský klub a letní příměstské tábory ve Smetance

06.06.2019
1.6.2019 jsme zahájili realizaci projektu s názvem DĚTSKÝ KLUB A LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE SMETANCE CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010132

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a jeho cílem je zlepšení postavení a uplatnitelnosti rodičů na trhu práce, a to prostřednictvím založení a provozování dětského klubu a letních příměstských táborů.

Dětský klub a letní příměstské tábory ve smetance 


 

Zpět