Novinky

18.05.2020 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ COVID-19

POKYNY

18.03.2020 TELEFONNÍ KONTAKT V NOUZOVÉM STAVU

V době nouzového stavu v ČR jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 734 231 221, každý pracovní den od 12:00 - 16:00. Děkujeme za pochopení.

10.03.2020 UZAVŘENÍ SMETANKY

Na základě vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace bude do odvolání uzavřen také Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor. S platností od středy 11. března 2020 jsou do odvolání zrušeny všechny aktivity, včetně pravidelných schůzek všech kroužků. S poděkováním za pochopení a přáním pevného zdraví, děkuje tým Smetanky.

OTEVÍRÁNÍ SMETANKY od 18.5.2020

06.05.2020


Vážení rodiče,
 
Vzhledem k podmínkám zpřísněných hygienických požadavků budeme postupovat při otevírání našich kroužků následujícím způsobem:
 
Od 18.5. 2020 se budou otevírat některé kroužky, u kterých můžeme zajistit podmínky hygienických požadavk. (více informací https://1url.cz/VzElY)

Konkrétně otevřeme tyto kroužky: 

Lego robotika (všechny skupiny), Africké bubny, Malý badatel, Tai Chi, Kresba a malba, Výtvarka I. i II. stupeň, Keramika 1 i 2, Keramika s točením - mladší i starší, Keramika pro dospělé, Výtvarka I. i II. stupeň, Šití nití, Army tým, Lehká atletika (mimo minipřípravky), Fotbal (všechny skupiny - start již. 11.5.), Hasičský kroužek, Horolezectví, Baby judo, Netradiční hry, Orientační běh, Běžecké lyžování. 

Hygienické podmínky dle nařízení MŠMT:

Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, nebo zletilý účastník podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení https://1url.cz/azEFz , které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.

Do budovy Smetanky bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Děti si budou pedagogové vyzvedávat před budovou Smetanky.

Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku.  Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.

Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“ a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

V následujících hodinách, budeme rodiče kroužků výše uvedených kontaktovat mailem s požadavkem na potvrzení účasti na kroužku.

Velmi se snažíme, abychom zvládli otevření kroužků co nejlépe, aby si děti ubytek školního roku užily, připravujeme i další zajímavé aktivity, prostě těšíme se na Vás. Zároveň Vás prosíme o toleranci a nadhled, tak, aby vše klaplo co nejlépe a co nejklidněji.

Vaše Smetanka