Novinky

18.05.2020 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ COVID-19

POKYNY

18.03.2020 TELEFONNÍ KONTAKT V NOUZOVÉM STAVU

V době nouzového stavu v ČR jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 734 231 221, každý pracovní den od 12:00 - 16:00. Děkujeme za pochopení.

10.03.2020 UZAVŘENÍ SMETANKY

Na základě vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace bude do odvolání uzavřen také Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor. S platností od středy 11. března 2020 jsou do odvolání zrušeny všechny aktivity, včetně pravidelných schůzek všech kroužků. S poděkováním za pochopení a přáním pevného zdraví, děkuje tým Smetanky.

GDPR VE SMETANCE: OK

13.10.2019

GDPR VE SMETANCE: OK

Jakkoli mohou být naše osobní názory na požadavky GDPR vyhraněné, tak jsme museli být aktivní a jsme rádi, že je vše OK.

Osobní údaje jsou dobře zabezpečeny a to nejen díky našemu internímu nastavení, ale i díky spolupráci s externími partnery, kteří nám zajišťují IT bezpečnost a možnost uchovávat citlivá data v zabezpečených systémech, nikoli v home made souborech na disku.

Auditní výstup ověřující shodu s požadavky GDPR je ke stažení na přiloženém linku.

Zpráva:  
https://1url.cz/hMcDH