Novinky

23.03.2018 Lukostřelba zrušena

Dobrý den, vzhledem k počasí jsme nuceni zrušit dnešní lukostřelbu. Děkujeme za pochopení.

06.03.2018 8.3.2018 odpadá jóga pro předškoláky

Hezké odpoledne, tento čtvrtek 8.3.2018 odpadá, z důvodu nemoci, Jóga pro předškoláky paní Hudáčkové.

26.01.2018 Sjezd na čemkoliv - zrušeno

Dobrý den, z důvodu nepříznivých sněhových podmínek bohužel rušíme Sjezd na čemkoliv. Děkujeme za pochopení.

HRA-na VÝSTAVA

10.10.2017


Jak udělat výstavu pro děti hravou formou?, jak zajímavě zakončit práci dvou volnočasových organizací, které po celý rok 2017 realizovaly aktivity přeshraničního projektu JEDE MAŠINKA ANEB UMĚLECKÁ CESTA PŘES HRANICE?
 
Naším úkolem bylo atraktivní formou představit výstupy z realizovaného projektu a zároveň vše postavit jako hru pro 30 dětí z Nového Boru a 30 dětí z Jelení Hory, které se nikdy předtím neviděly.
 
Důležitá, pro tento velký den, byla již volba prostředí a ta padla, i díky dlouholeté spolupráci s panem Davidem Sobotkou, na Sklářskou krčmu Ajeto v Lindavě. Samotný program pak proběhl jak v areálu Ajeto Lindava, tak i v blízkém okolí.
 
Prvním nelehkým úkolem bylo to, aby děti v krátkém čase překonaly jazykové i sociální zábrany, neboť jejich spolupráce byla velmi důležitá pro úspěšné zvládnutí celého programu.
 
HRA-na VÝSTAVA byla inspirovaná Pevností Boyard a motivací bylo nalezení klíče k truhlicím s pokladem. Děti rozdělené do 3 týmů plnily různé úkoly, vyzkoušely lukostřelbu, orientační běh, pomocí UV světel hledaly symboly, luštily šifry a indicie. Vše směřovalo k získání souřadnic, díky kterým pomocí GPS hledaly místa, kde byl klíč ukrytý. 
 
Výstupy z projektu byly prezentovány na jednotlivých stanovištích ve formě fotokoláží, rollupů, bannerů. Velmi pěkný byl například orientační běh, kde každé z kontrolních stanovišť odkazovalo na některý ze sedmi prožitých společných programů.  Pro výstavu byl též vytvořen  herní průvodce. Díky ne zcela ideálním povětrnostním podmínkám jsme využili i vnitřní prostory Sklářské krčmy a umístili zde obrazy, sklářské výrobky a další cenné předměty, které byly v proběhu roku schraňovány.
 
Závěrečná výstava znamenala pro Smetanku velký krok do neznáma a opravdu jsme si při přípravě několikráte nebyli jisti, zdali vše dopadne tak jak má, tak jak chceme. Nakonec HRA-na VÝSTAVA, proběhla opravdu skvěle, o čemž například svědčí fotografie na našich stránkách. Tento výsledek by nebyl možný bez celé řady pomocníku, dobrovolníků, kterým tímto děkujeme.
 
Jak již zaznělo, výstava byla závěrečnou aktivitou přeshraničního projektu, projektu, který byl uskutečněn dík podpoře z Fondu mikro projektů Euroregionu Nisa. Pro Smetanku znamenal pootevření nových cest, poodkrytí dalších příležitostí, získání řady neocenitelných zkušeností, ale zejména dětem i nám dospělým umožnil zažít řadu skvělých setkání a navázání nových přátelství.

Fotogalerie: https://www.smetankanovybor.cz/galerie/184-hra-na-vystavu

 
Olga Koutná / Ladislav Hlavinka
DDM Smetanka